Partner update - Stad Gent

Wednesday, June 9, 2021 - 14:11
Stad Gent logo

Stad Gent is an Education Centre in the city of Ghent in Belgium. The partners work closely with schools and the local community centres when delivering training and events to young people, educators and welfare workers.

Speed-You-Up: Twice But Nice (English version)

At the Richtpunt school campus Ghent Henleykaai, the shop "Twice But Nice" was started up with two classes from the office direction. The idea is that students will sell second-hand clothes at a low price in the hub at the Watersportbaan in Ghent.

Integration into the neighbourhood is very important; we want to contribute to the needs of the neighbourhood and create a meeting place in the neighbourhood. To achieve this, we focus on social interaction; customers can have a chat while enjoying a coffee and a pastry.

The focus is on stimulating the entrepreneurial skills of the students and giving them practical experience. Many of our students dream of a job as an independent entrepreneur, but often they lack the motivation to take the steps. With Speed-You-Up, we give them a taste of their own enterprise. The young people work self-directed in a hub and are supervised by two teachers who act as coaches.

The vision of our shop is in line with the values of our school. We focus on ecology, making the most of our diversity and being a help to people who have fewer opportunities.
Hopefully we can welcome you soon at "Twice But Nice"!

Speed-You-Up: Twice But Nice (Dutch version)

Op de school Richtpunt campus Gent Henleykaai werd de winkel “Twice But Nice” opgestart met twee klassen uit de richting kantoor. De bedoeling is dat leerlingen in de hub aan de Watersportbaan in Gent tweedehands kledij zullen verkopen aan een lage prijs. De integratie in de buurt is van groot belang, we willen bijdragen naargelang de noden in de buurt en een ontmoetingsplaats in de wijk creëren. Om dit uit te werken wordt er op sociale interactie ingezet, klanten kunnen een babbeltje slaan en terwijl een koffie en gebakje nuttigen.

De focus ligt op het stimuleren van de ondernemersvaardigheden van de leerlingen en ze laten ervaring opdoen in de praktijk. Veel van onze leerlingen dromen van een job als zelfstandige ondernemer, vaak ontbreekt de motivatie om hiervoor stappen te nemen. Met Speed-You-Up laten we ze proeven van een eigen onderneming. De jongeren werken zelfgestuurd in een hub en worden begeleid door twee leerkrachten die als coach begeleiding bieden.

De visie van onze winkel ligt in dezelfde lijn met de waarden van onze school. We leggen de focus op ecologie, het benutten van onze diversiteit en een hulp zijn voor mensen die minder kansen krijgen.

Hopelijk kunnen we je snel ontvangen bij “Twice But Nice”!