Trendkaartjes

Deze trendkaartjes zijn ondersteunend om creatief te brainstormen over een businessidee. Ze zijn ontwikkeld in de context van het project Allo Inno aan Arteveldehogeschool (https://alloinno.be/trendkaartjes-2/).
Subject 
All about hubs & pop-ups
Audience 
Coaches
Participants
Organisation 
Artevelde University of Applied Sciences