Tools

Administratieve en juridische vereisten

Een overzicht van mogelijke juridische en organisatorische belemmeringen en vereisten voor het implementeren van SPEED You UP.

Administrative and legal requirements

An overview of possible legal and organizational barriers and requirements for implementing SPEED You UP.

an example BMC

A BMC template that explains every element very easily with one question.

Approach to map and contact Neets

Approach to map and contact Neets

Black Swan

Part of the toolbox of the BMC boardgame

Black Swan Reverse

part of the toolbox of the BMC boardgame

BMC boardgame manual

Part of the toolbox of the BMC boardgame

Board_BMC game

Part of the toolbox of the BMC boardgame

Brainstorm cards

This tool can assist young people in brainstorming about their business idea.

Business check

Is your business ready to go? Go through this business check to make sure you went through all necessary steps before really taking off.

CANVAS Création

Cet outil vous aide à créer votre propre modèle d'entreprise.

Certificaat

Dit certificaat kan aan de jongeren overhandigd worden tijdens een slotceremonie bijvoorbeeld.

Certificat

Ce certificat peut être distribuer pendant (par exemple) une cérémonie de clôture

Certificate

This certificate might be used during a closure event for example.

Checklist voor een goede PowerPoint presentatie

Deze checklist is handig bij het voorbereiden van een PPT, bijvoorbeeld in de context van een pitch event.

Community analysis introduction - teachers and coaches

Presentation: in-depth overview of all methods

Community analysis introduction - young people

Presentation community analysis introduction - can be used for young people (to be adapted by teacher/coach)

Community Analysis Manual

To create community-oriented popups, students will have to do research upon businesses and services in the neighbourhood, needs of the residents.

Competitie analyse

Deze tool kan worden gebruikt bij het werken aan de waardepropositie van de pop-up onderneming.

Competition analysis

This tool can be used in working on the value proposition of the pop-up business.

Costs

This tool assists you step by step in calculating the costs for making or purchasing your product.

D2.3.4 - Roadmap for Starting Pop-up Module and Session Plan Guidance

A Roadmap for Starting Pop-up Module and Session Plan Guidance

Engagement in project tree

A Prezi presentation to explore the various modalities of engagement with the project.

étude de marché

cet outil vous aide à réaliser des études de marché

Framework for building collaborations and making agreements with local stakeholders fo schools

Schools must build a network with businesses, social welfare organisations, etc. This will help schools in setting up these collaborations and agreements

Framework for installing entrepreneur hubs in deprived neighbourhoods

Framework for installing entrepreneur hubs in deprived neighbourhoods

Graphical assets

Useful graphics for use in the project, plus a style guide.

Hoe maak je een goede eerste indruk?

Deze tool is bedoeld om met jongeren te werken rond het thema "een goede eerste indruk maken". De tool is laagdrempelig en bedoeld voor een jongere doelgroep (13-15 jarigen).

Hoe vind je een potentiële locatie? (deel van community analyse)

Deze tool ondersteunt bij het zoeken naar een geschikte locatie en een geschikt gebouw voor de onderneming.

How SPEED You UP can help by working with schools

A coaching programme - ‘hands on’ learning style to suit at risk NEETS

How SPEED You UP can help support employability skills by working with businesses

Offer your knowledge, support and skills through schools to support at risk students

How to make a strong first impression?

This tool is designed to work with young people on the theme of "making a good first impression". The tool is accessible and intended for a younger target group (13-15 year olds).

How to make a strong first impression?

This tool is designed to work with young people on the theme of "making a good first impression". The tool is accessible and intended for a younger target group (13-15 year olds).

How to set a price

Tool to support young people in setting a price for their product/service.

Indicator list for schools

This list will help schools select the proper students to engage with

Inspirational example: buurtanalyse

Inspirational example: how a community analysis was introduced to a school in Sint Niklaas (CDO Newton)

Instructions community café

Community analysis option 1

Instructions interviews and persona's

Community analysis option 3: interviews and persona's

Interview Entrepreneur

This document is a step by step plan how to prepare you for a interview with an entrepreneur!

Interview schedule

This interview schedule can give young people a headstart when they are planning to interview an entrepreneur.

Interview_schedule_entrepreneur

C'est une grille d'entretien pour les rencontres avec les entrepreneurs

Kosten

Deze tool helpt u stap voor stap bij het berekenen van de kosten voor het maken of inkopen van uw product.

Learning Journey

A power point giving a summary about SPEED You UP: what, why, with whom, how and results

Let's go real - PowerPoint

Deze PowerPoint presentatie geeft leerkrachten en coaches houvast bij het doorlopen van de dreaming phase.

Module Cards

Part of the toolbox of the BMC Boardgame

Module Cards Reverse

Part of the toolbox of the BMC Boardgame

Negotiating about the price

This tool gives guidance on how you can negotiate about the price.

Persona Tool

Use this tool as a format to develop a persona.

Persona Tool (nl)

Je kan deze tool gebruiken als basis voor het ontwikkelen van persona's. Je kan zelf aanpassingen doen in de categorieën die bevraagd worden of in de lay-out.

Pitch checklist

This checklist can be used to check if your pitch will 'pass the test'.

Pitch checklist (Nederlands)

Loop alle punten op deze checklist na voor je echt gaat pitchen en het pitchen zal gegarandeerd vlot verlopen!

Pitch evaluation form

You can use this evaluation form to let young people evaluate each other's pitch.

Pitch-back to the core

This tool obliges young people to go back to the core of their business idea and will help in preparing a pitch.

PowerPoint checklist

checklist for a good PowerPoint presentation

PowerPoint voor droomfase

Deze PowerPoint geeft houvast bij het opbouwen van een sessieplan voor de droomfase.

PowerPoint voor Intro module

Deze PowerPoint kan een leerkracht of coach gebruiken om de IntroModule op te starten in een groep jongeren.

prijs onderhandelen

Hoe onderhandel je over de prijs en behoud je daarbij toch goede relaties? Deze tool zet je op weg!

Prijszetting

Tool om jongeren te ondersteunen bij het bepalen van een prijs voor hun product / dienst.

Prototyping and gathering feedback

This tool is useful in the prototyping stage of the doing phase.

Prototyping en feedback verzamelen

Hoe organiseer je het 'uitproberen' van je zaak? Hoe laat je de jongeren werken met een prototype, en wanneer ga je over naar een (langduriger) pilot?

Prototyping framework

The NESTA prototyping framework gives inspiration and concrete tips and tricks to organise a prototyping session with young people.

Reference Sheets and Tokens

Part of the toolbox of the BMC boardgame

Reflection report

This tool can be used by young people to report on their own SPEED You UP trajectory through a brief written report.

Revenue Models

How to choose and pitch a revenue model!

Roadmap to engage school staff

This document shows methods and tools to engage school staff and the link between modules and learning competencies.

Selling the project strategy

This document shows a communication strategy tailored to schools

Selling tips

Ten tips on how to sell!

Serious Games pilot (D224)

A report and survey for the Serious Games pilot

SPEED UP YOUR SKILLS - HANDLEIDING

Hier vind je de handleiding bij de SPEED Up Your Skills tool. Deze tool kunnen jongeren en coaches gebruiken om na te gaan hoe het zit met de vaardigheden en (ondernemerschaps)competenties van de jongeren. De tool kan door zowel de jongere als de coach worden ingevuld en kan interessante input zijn voor een coachingsgesprek.

SPEED UP YOUR SKILLS - Le manuel

Vous trouverez ici le manuel de l'outil SPEED Up Your Skills. Les jeunes et les coachs peuvent utiliser cet outil pour vérifier les aptitudes et les compétences (entrepreneuriales) des jeunes. L'outil peut être rempli à la fois par le jeune et le coach et peut être une contribution intéressante pour une conversation de coaching.

SPEED UP YOUR SKILLS - MANUAL

This manual gives instructions on how to work with the Speed UP Your SKILLS tool. This tool can be used to track a young person's progress in skills and competencies. It can be completed by the young person to auto-evaluate and by the coach to see how the coach looks at the young person's progress.

Stappenplan bij voorbereiden prototyperen

Het maken van een prototype of het organiseren van een testdag mag niet zomaar gebeuren. Om uw kansen op succes te vergroten, is het het beste om systematisch te werk te gaan. U kunt de volgende stappen doorlopen.

Statements on entrepreneurship

Conversation starters on entrepreneurship through a statements game.

Step by step plan for prototyping

Setting about making a prototype or organising a test day should not be undertaken on a hit-or-miss basis. To increase your chances of success, it is best to be systematic. You can work through the following steps.

Tips voor verkoop

Het verkopen van een product of dienst bepaalt het succes van je onderneming. Je moet natuurlijk weten hoe je je product of dienst het beste aanprijst. Deze tool geeft je een aantal technieken om je hierbij te helpen.

Trendkaartjes

Deze trendkaartjes zijn ondersteunend om creatief te brainstormen over een businessidee. Ze zijn ontwikkeld in de context van het project Allo Inno aan Arteveldehogeschool (https://alloinno.be/trendkaartjes-2/).

Turning point roadmap image

Example road map below for an idea for people to develop their own road map:

Value Proposition Cards

part of the toolbox of the BMC boardgame

Verdienmodellen

Deze tool helpt om een verdienmodel te kiezen en te pitchen.

Victory Point Tokens

Part of the toolbox of the BMC boardgame

Warming up exercises

Exercises to trigger a conversation on entrepreneurship in a group of young people.

Webinar About SPEED You UP

Introductory webinar about how the project works

Webinar about Support and Resources for Teachers/Facilitators

During this Webinar you get an overview of the different training materials for teachers/facilitators, the goal of SPEED-You-UP with a roadmap to help you throughout the project and an insight into the resources (website and modules).

Webinar about working with (at risk) NEETs

In this Webinar we will talk about why early school-leavers are a problem and how we can motivate and work with them.

Webinar Collaborations

Information about how to start collaborations with interesting stakeholders, supported by tips and tricks.