Partner update - Sint Niklaas (Feb 2023)

English version

In Sint-Niklaas, we have not been idle during the last months of the project. We organised a bingo afternoon for local residents. This allowed the young people to raise the budget to do a fun activity by selling drinks and various snacks. It was a hit. The local residents were very impressed by the entrepreneurial power of the youngsters. It was a fun and educational event.

In the final spurt of SPEED-You-UP, we focused on making the project sustainable and scaling it up. For instance, we organised a workshop day at our partners in Het Landhuis to attract new schools. Two full classes came to SPEED-You-UP themselves, surrounded by entrepreneurs. They gave a wonderful pitch after the workshops at the end of the day that was savoured by the judges. There is entrepreneurial talent in the youth of Sint-Niklaas.

These young people should be proud of themselves. We are convinced that SPEED-You-UP will somehow live on in Sint-Niklaas.

Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas

Dutch version

In Sint-Niklaas hebben we niet stilgezeten de laatste maanden van het project. We organiseerden een bingonamiddag voor de buurtbewoners in de Rode Kruisstraat. Zo konden de jongeren budget ophalen om een leuke activiteit te doen door het verkopen van drank en verschillende snacks. Het was een schot in de roos. De buurtbewoners waren zeer onder de indruk van de ondernemende kracht van de jongeren. Het was een leuk en leerrijk evenement.

In de eindspurt van SPEED-You-UP hebben we ingezet op het verduurzamen en opschalen van het project. Zo hebben we bij onze partners in Het Landhuis een workshopdag georganiseerd voor nieuwe scholen aan te trekken. Twee volledige klassen kwamen SPEED-You-Uppen, omringd door ondernemers. Zou gaven ze na de workshops aan het eind van de dag een prachtige pitch die werd gesmaakt door de jury. Er zit ondernemend talent in de Sint-Niklase jeugd.

De jongeren mogen trots zijn op zichzelf. We zijn er van overtuigd dat SPEED-You-UP op een of andere manier zal voort leven in Sint-Niklaas