Terugblik: Lessons Learnt

Goals and outcomes

Wat is het doel van deze module? 

Het doel van de module Geleerde lessen is om een vorm van reflectie op het proces in te bouwen. Wat heb ik geleerd over mezelf? Wat zijn mijn talenten? Hoe kan ik mijn talenten gebruiken in een werkomgeving? Hoe kan ik mijn talenten verder ontwikkelen door middel van een opleiding? We willen aanstippen dat sommige methoden die we gaan uitleggen eerder starten in de tools en oefeningen van deze module, en dat ze vaak terugkoppelen naar elementen uit voorgaande modules. Zo stellen de jongeren in het begin van het project een lijst op met hun talenten en vaardigheden. Aan het einde doen ze hetzelfde om hun vooruitgang te zien. Het is ook belangrijk om een tussentijdse evaluatie uit te voeren, zodat ze het gevoel hebben dat ze vooruitgang hebben geboekt en worden erkend door de andere mensen in het SPEED-You-UP-project (Speed Up Your Skills-meettest). Deze laatste module zit eigenlijk verweven doorheen het hele SPEED-You-UP-traject. Kortom, het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat ze het project “verlaten” met een duidelijke visie op wie ze zijn als ondernemer en als persoon en waartoe ze in staat zijn, wat hun volgende stap is? Ze zouden ook in staat moeten zijn om gesprekken te voeren over hun project, hun traject en zichzelf als een professional voor te stellen. We hopen dat de jongeren hierna veelzijdiger worden en zelfzekerder inspelen op de steeds veranderende arbeidsmarkt. 

 

Wat zijn de leerresultaten?

Over het algemeen zouden jongeren aan het einde van de module Geleerde Lessen:

  • zich meer bewust moeten zijn van hun professionele identiteit en wie ze zijn als persoon
  • gemotiveerd moeten zijn om verder te onderzoeken wie ze zijn als persoon en als ondernemer
  • zich meer bewust moeten zijn van de rol en relevantie van ondernemerschap in de maatschappij
  • in staat moeten zijn zichzelf voor te stellen aan anderen en uit te leggen wie ze zijn als ondernemer

Meer in het bijzonder zouden jongeren:

  • in staat moeten zijn om te formuleren welke vaardigheden en competenties ze hebben verworven tijdens het programma
  • in staat moeten zijn om uit te drukken welke elementen ze in het programma zouden willen opnemen, inhoudelijk maar ook qua aanpak
  • in staat moeten zijn om het programma bij te werken en het evidence-based te maken. Volgens onze visie dat SPEED-You-UP van onderaf werkt (bottom-up).

Ze zullen moeten reflecteren, innovatief zijn en leren door ervaring. Ze zullen moeten werken aan zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, motivatie en doorzettingsvermogen.

Options

Fundamentele optie
bricks
2-6 uur
XL optie
dandelion flower
6-16 uur
Online optie
lightbulb
2-16 uur

Dit is net als de basisoptie, maar je kunt verschillende tools en methoden gebruiken of meer tijd besteden aan elke tool of methode. Je kunt er ook voor kiezen om de studenten een individuele EN een groepsoptie te laten kiezen.

De tijd die de jongeren hiervoor nodig hebben, is afhankelijk van de tools en methoden die ze willen implementeren. De tijd verschilt ook per tool of methode op basis van de keuzes die worden gemaakt.

De module Geleerde Lessen kan worden uitgevoerd op verschillende niveaus, individueel of in groep. Met deze optie kun je ook binnen de school of HUB blijven.

Je kunt het binnen de schooluren doen, als onderdeel van (co-) curriculair leren of als vervanging van een deel van het curriculum, maar ook met wat huiswerk. Reflectie en ideeën kunnen overal worden aangewakkerd. We hebben materiaal voorzien voor elke specifieke methode, aan te passen naar wens.

Deze optie bestaat uit online activiteiten. Stakeholders, partners uit het werkveld, sociale netwerken van de jongeren, jongeren & coaches… kunnen ook worden betrokken (je kunt zelfs de grens over!).

Wij denken dat je best met deze optie begint bij aanvang van de modules (proces) en tot het einde van het project.

Zelfs een slotevenement kan online worden georganiseerd met verschillende virtuele ruimtes (break out rooms) voor workshops. Je hebt een beamer en een scherm nodig, materiaal / platforms voor de verschillende workshops en stands (PPT, YouTube, TikTok, Instagram). Je kunt contact opnemen met de projectpartner om dit mee te organiseren!

Tips and tricks

Leerkrachten / coaches kunnen verschillende lerarenopleidingen of een coachingprogramma volgen over hoe deze module te implementeren. Zorg voor een breed netwerk, zodat de nazorg voor de studenten kan worden gegarandeerd. Betrek de projectpartner om samen alles te organiseren. Begin met een duidelijk plan bij aanvang van de modules.

De module Geleerde Lessen is de laatste fase van de modules over ondernemerschap. Het is belangrijk om een goede opvolging / nazorg en ondersteuning te bieden aan de individuele jongeren die nu de overstap maken naar regulier onderwijs, opleidingen, tewerkstelling... Zorg voor een goede overgang! Als die ontbreekt, is de module niet effectief. Samen met de projectpartners zorgen we voor een vangnet. En we zorgen voor begeleiding naar de arbeidsmarkt of een opleiding.

Belangrijk! Grondig reflecteren en evalueren is heel belangrijk, maar de nadruk moet zeker liggen op de “leuke / creatieve kant” en op reflecteren en communiceren over zichzelf als persoon en ondernemer.