SPEED UP YOUR SKILLS - HANDLEIDING

Hier vind je de handleiding bij de SPEED Up Your Skills tool. Deze tool kunnen jongeren en coaches gebruiken om na te gaan hoe het zit met de vaardigheden en (ondernemerschaps)competenties van de jongeren. De tool kan door zowel de jongere als de coach worden ingevuld en kan interessante input zijn voor een coachingsgesprek.
Onderwerp 
All about hubs & pop-ups
Doelgroep 
Coaches
Participants
Partners
Organisatie 
Stichting Kenniscentrum Pro Work