Partner update - Pro Work (Feb 2023)

English version

Pro Work is still busy guiding new SYU young people at the end of the project

Pro Work has taken on a new challenge at the end of the project period. In order to strengthen the project even more and to make clear the commitment of the foundation to the project, a start has been made at a local level with guiding young people from a secondary school on the same island where PRO WORK is located (PONTES Scholengroep te Zierikzee). This is not only good news for the sustainability and the impact of the project on local Dutch land, it also means that even more young people (also from schools and not only through individual processes) will be involved in Zeeland (province).

Meet Kay and Nicolas (photo) who started the project in January 2023. Kay would like to start a local men's hair salon and will start a hairdressing course after his degree education, but would like more information about starting his own hair salon as well as the possibilities for e-commerce. PRO WORK helps him with this through the SYU project. Nicolas has already registered for a VET course in e-commerce, but wants to learn more about the possibilities for his own marketing agency through the SYU program. Wonderful results, which will also bear fruit after the project periods... to be continued

Pro Work

Dutch version

Pro Work is nog steeds bezig met het begeleiden van nieuwe SYU-jongeren aan het einde van het project

Pro Work is aan het einde van de projectperiode een nieuwe uitdaging aangegaan. Om het project nog meer kracht bij te zetten en de betrokkenheid van de stichting bij het project duidelijk te maken, is op lokaal niveau een start gemaakt met het begeleiden van jongeren van een middelbare school op hetzelfde eiland waar PRO WORK gevestigd is (PONTES Scholengroep te Zierikzee). Dit is niet alleen goed nieuws voor de duurzaamheid en de impact van het project op lokaal Nederlands niveau, het betekent ook dat er nog meer jongeren (ook van scholen en niet alleen via individuele trajecten) in de provincie Zeeland worden betrokken.

Maak kennis met Kay en Nicolas (foto) die in januari 2023 met het project zijn begonnen. Kay wil graag een lokale herenkapsalon beginnen en gaat na zijn studie een kappersopleiding volgen, maar wil graag meer informatie over het starten van een eigen kapsalon en de mogelijkheden voor e-commerce. PRO WORK helpt hem daarbij via het SYU-project. Nicolas heeft zich al ingeschreven voor een mbo-opleiding e-commerce, maar wil via het SYU-programma meer leren over de mogelijkheden voor zijn eigen marketingbureau. Prachtige resultaten, die ook na de projectperiodes hun vruchten zullen afwerpen... wordt vervolgd