Over het project

SPEED You UP is een Interreg 2 Zeeënproject met 13 projectpartners uit Frankrijk, België, Nederland en het VK. Het project loopt van december 2019 tot september 2022.

De algemene projectdoelstelling is om het aantal NEET jongeren (Not in Education, Employment or Training) en jongeren met een grotere risico op vroegtijdig schoolverlaten te verminderen. Door hen te laten participeren in een gezamelijk ontwikkeld programma wordt aan hun ondernemerschapsvaardigheden gewerkt en zo ook hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. 

Het project zal bovendien ondernemershubs creëren, zowel op middelbare scholen met een groot aantal studenten die het risico lopen vroegtijdig uit te vallen alsook in lokale buurten gekenmerkt door een groot aantal moeilijk te bereiken NEET's. Vanuit deze hubs ontwikkelen en creëren jongeren pop-ups die beantwoorden aan de specifieke behoeften van de achtergestelde buurten waarin ze wonen of naar school gaan. Het project is bedoeld om hun ondernemersvaardigheden, evenals hun zelfrespect en motivatie te vergroten.

Door het creëren van ondernemershubs binnen en buiten scholen, zal de aanpak de eerste op maat gemaakte, gemeenschapsgestuurde, multi-stakeholder en op behoeften gebaseerde aanpak zijn voor de preventie van NEET's op zo'n grote schaal. Scholen, bedrijven en lokale belanghebbenden zullen samenwerken en coachen, aangezien de betrokkenheid van verschillende belanghebbenden als cruciaal wordt beschouwd bij het ontwerpen van het programma

De pop-upteams komen met concrete oplossingen voor lokale behoeften, en daarom zullen de jongeren buiten de klas moeten leren, communiceren en een netwerk opbouwen. Ze zullen persoonlijke ontwikkelingsdoelen en teamdoelen stellen en behalen. Daarbij hebben de jongeren baat bij een grotere betrokkenheid. We zullen de NEET jongeren en de jongeren met een verhoogde kans op vroegtijdig schoolverlaten positieve ervaringen en toekomstbestendige ondernemersvaardigheden kunnen bieden die zeer nuttig zullen zijn in hun arbeidsmarktpositie.

Prioriteits-as van het Interreg-programma: technologische en sociale innovatie

Specifieke doelstelling: sociale innovatie

Acroniem:Students and NEET young people, Professionals and Educators work on Employability and entrepreneurial skills in the battle against school Dropout and Youth UnemPloyment. 

SYU logo