Organisaties

Organisaties die met jongeren werken, al dan niet in het onderwijs, kunnen baat hebben bij het gebruik van SPEED-You-UP om ondernemers- en bijbehorende levensvaardigheden bij hun cliënten te helpen ontwikkelen.

We hebben deze middelen ontwikkeld in samenwerking met de twaalf oorspronkelijke pilootorganisaties, waarbij we de ervaring en expertise van elk hebben gebruikt om bij te dragen aan het geheel.

Deze leerhulpmiddelen en -processen zijn nauwkeurig uitgewerkt om goed te werken voor verschillende regio's en groepen, en flexibel genoeg om in verschillende outputs of leerplannen te passen.

Doe je met ons mee? Gebruik onze outputs en draag bij tot de groei en verfijning van de tools die we hebben verzameld.

People working round a table