Ontwerpen

Goals and outcomes

Wat is het doel van deze module?

In de dream phase hebben jongeren gewerkt aan een prototype van hun pop-uponderneming. Misschien hebben ze hun product / dienst / activiteit daadwerkelijk uitgeprobeerd, of misschien hebben ze gewerkt aan een schaalmodel. In de pitchfase hebben jongeren dit prototype voorgesteld aan een breder publiek om input en feedback te krijgen.

Het doel van de design phase is om een eerste maar onderbouwd businessplan te schrijven (d.w.z. een business model canvas) door gebruik te maken van de informatie die in de vorige twee fasen is verzameld. Het business model canvas bestaat uit negen ‘bouwblokken’ die samen de beoogde infrastructuur, het aanbod, de klanten en financiën van de pop-up beschrijven.

Een businessplan invullen helpt studenten niet alleen om essentiële financiële kennis te vergaren, maar ook om hun bedrijfsidee te analyseren, evalueren en (eventueel) aan te passen. Dit kan dan weer leiden tot een sterker businessmodel en kan studenten helpen bij het nemen van berekende risico's. Het resultaat van de ontwerpfase zal dienen als basis voor de volgende fase waarin jonge mensen hun pop-up daadwerkelijk gaan runnen en een gedetailleerd financieel en marketingplan formuleren.  

 

Wat zijn de leerresultaten?

Aan het einde van de DESIGNmodule

  • Weet de leerling hoe hij / zij een business model canvas moet invullen.
  • Kan de leerling de basisbouwblokken van een businessmodel uitleggen en waarderen.
  • Kan de leerling zijn / haar eigen businessmodel vergelijken met dat van de concurrentie.
  • Kan de leerling de sterke en zwakke punten van zijn / haar businessmodel benoemen.

Kan de leerling mogelijke oplossingen bedenken voor de geïdentificeerde zwakke punten in zijn / haar businessmodel.

Options

Fundamentele optie
bricks
1 dag
XL option
dandelion flower
2 dagen
Online optie
lightbulb
4 uur

Organiseer een tweedaagse sessie waarin studenten kennis maken met de verschillende bouwblokken van het BMC en een BMC opstellen voor hun eigen pop-up.

Totale duur: 2 dagen

Op de eerste dag maken jongeren kennis met het BMC. In de voormiddag kan de coach ervoor kiezen om het experiment uit te voeren waarbij de relevantie van een businessmodel wordt aangetoond, waarna het BMC-bordspel kan worden gespeeld. In de namiddag kan de coach de studenten naar enkele lokale bedrijven sturen om met hulp van de lokale ondernemer een BMC op te stellen. De coach kan dit proces vergemakkelijken door de jongeren een reeks basisvragen aan te reiken.

Op de tweede dag stellen de jongeren een BMC op voor hun eigen pop-up, waarna ze dit kunnen presenteren aan de coach en eventueel aan andere studenten. In deze fase is het van belang dat de coach optreedt als een kritische vriend die de aannames van de jongeren uitdaagt en in twijfel trekt. Verder kan de coach de jongeren relevante video's tonen die hen kunnen helpen bij het maken van strategische keuzes voor elke bouwblok van het BMC.

Organiseer een eendaagse sessie waarin aandacht wordt besteed aan het opstellen van een BMC voor de pop-up.

Totale duur: 1 dag

In de voormiddag kan de coach ervoor kiezen om het experiment uit te voeren waarbij de relevantie van een businessmodel wordt aangetoond, waarna het BMC-bordspel kan worden gespeeld. In de namiddag stellen de jongeren met de hulp van de coach een BMC op voor hun eigen pop-up.

Organiseer een online sessie rond het BMC.

Totale duur: 4 uur

Om kennis te maken met het BMC kan de coach ervoor kiezen om een aantal relevante video’s door te sturen die de jongeren kunnen bekijken. Daarna kunnen de jongeren elkaar online ontmoeten (bv. via een Zoom-sessie) en met de hulp van de coach proberen een BMC op te stellen voor hun eigen pop-up.

Tips and tricks

Omdat het businessplan zowel de sterke punten als de valkuilen / zwakke punten van de pop-up blootlegt, is het belangrijk dat de coach kritisch is maar tegelijkertijd ondersteuning biedt. Om precies te zijn: om het businessmodel van de pop-up te verbeteren, zal de coach moeten fungeren als een kritische vriend die de aannames van jongeren uitdaagt en open vragen stelt.

Belangrijk! Het is cruciaal dat jongeren in deze fase worden uitgedaagd om volledig gebruik te maken van de informatie die in de vorige twee fasen is verzameld. Als zodanig kan het voor de coach verstandig zijn om in deze fase de rol van kritische vriend op zich te nemen door jongeren uit te dagen om elke bouwblok van het business model canvas nauwkeurig uit te werken. Daag jongeren daarenboven uit om concrete in plaats van vage bewoordingen te gebruiken (bv. geef jongeren de opdracht om cijfers te gebruiken in plaats van woorden als 'veel' of 'weinig'; prikkel jongeren die woorden als 'klantgericht' gebruiken om expliciet te maken wat ‘klantgericht’ betekent in hun omgeving en waarom dit een unieke eigenschap is).

Idee! Om te voorkomen dat jongeren gedemotiveerd raken door het business model canvas, overlaad je ze best niet met massa’s theorie. Je kunt dit doen door de negen bouwblokken van het business model canvas op een speelse manier te introduceren en de studenten als zodanig te activeren (bv. via het BMC-bordspel dat is opgenomen in deze module).