Dromen

Goals and outcomes

Wat is het doel van deze module?

Het doel van deze module is om een allereerste prototype te ontwikkelen van de dienst of het product dat de groep jongeren voor ogen heeft, gebaseerd op het idee dat ontwikkeld werd in de vorige fase (Discovering). Ze vertalen dit idee naar een eerste prototype. Dit prototype kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de mate waarin het idee snel gerealiseerd kan worden. Het kan de vorm aannemen van een "testdag", een schaalmodel, een afbeelding of storyboard, ...

Waarom deze fase? Om te voorkomen dat het programma te lang puur op theorie is gebaseerd. "Go real" zal het enthousiasme van de jongeren vergroten en tegelijkertijd zorgen voor een reality check. Het uitwerken van het idee tot een prototype zal hen confronteren met wat ze nog meer nodig hebben om hun onderneming echt op gang te krijgen.

 

Wat zijn de leerdoelen?

Op het einde van de DREAMING module kunnen jongeren ..

 • Mogelijke oplossingen formuleren voor problemen die relevant zijn voro hen en hun omeving.
 • Niet-vastomlijnede problemen (problemen waarvoor er meerdere mogelijke oplossingen bestaan) benaderen met nieuwsgierigheid. 
 • Aangeven hoe ze bestaande producten, processen en diensten zo zouden aanpassen dat ze beter tegemoetkomen aan de noden van hun leeftijdsgenoten en buurt. 
 • De waarde van hun idee illustreren door basisfuncties die een prototype moet hebben te identificeren.
 • Voorbeelden vinden van ideeën die waarde hebben voor henzelf en voor anderen. 
 • Hun begrip van de context gebruiken om verschillende strategische visies voor waardecreatie te identificeren. 
 • Doorzetten zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met moeilijkheden. 
 • Experimenteren met verschillende combinaties van middelen om hun ideeën in de praktijk om te zetten.
 • Verantwoordelijkheid nemen, individueel en in groep, om waarde te creëren via hun onderneming.
 • Openstaan voor het waardevolle dat anderen in waardecreërende activiteiten kunnen inbrengen. 
 • Onbevooroordeeld naar de ideeën voor waardecreatie van anderen luisteren. 
 • Bereidheid tonen om hun manier van werken in een groep te veranderen.
 • Hulp vragen van anderen als ze niet weten hoe ze verder moeten.
 • De bereidheid tonen om fouten te maken terwijl ze nieuwe dingen uitproberen

Options

Fundamentele optie
bricks
6-8 uren
XL - optie
dandelion flower
12-16 uren
Online optie
lightbulb
6-8 uren

oorzie 4-5 lesblokken voor ‘framing your idea’ en ‘prototyperen voorbereiden’.

Het prototyperen zelf is in deze optie een één- of tweedaagse activiteit die binnen of buiten de school georganiseerd wordt, in samenwerking met externe partners.

Totale duur: 12-16 uren

Bij deze optie wordt het prototyperen georganiseerd in de entrepreneur hub van de school of op locatie. Bijvoorbeeld in een echte business hub of incubator in de omgeving, in een Maker’s Lab aan de nabijgelegen universiteit.

Voorzie vier tot vijf lesuren voor ‘framing your idea’ (3 u) and ‘prototyperen voorbereiden’ (1-2u).

Het prototyperen kan je plannen op 1 dag of over verschillende dagen en momenten verspreiden.

Totale duur: 6-8 uren

De fundamentele optie kan binnen de school worden georganiseerd, zeker als de school een labruimte of een crealab heeft, of een ruimte die als zodanig kan worden ingericht.

Werk met een ondersteunend team dat tijdens deze fase beschikbaar is. In de eerste fase (framing) is het belangrijk om een ondersteunende maar kritische ‘vriend’ te hebben die ervoor zorgt dat het bedrijfsidee niet helemaal onrealistisch of overbodig is. In de prototypefase heb je misschien iemand nodig met een meer technisch profiel om ondersteuning te bieden. 

Vergelijkbaar met de fundamentele optie, maar wordt online aangeboden

De online optie is niet de ideale optie voor deze module, omdat deze minder ‘echt’ is. Het is echter de beste optie als er geen andere manier is om studenten persoonlijk te ontmoeten.

Studenten doorlopen hetzelfde leerproces in de online-optie als in de fundamentele optie.

Tips and tricks

Belangrijk! Moedig de jongeren aan om ambitieus te zijn. Laat hen starten vanuit een verlangen eerder dan vanuit realiteitszin --. Dat mag in deze fase. Het is ook mogelijk dat sommige jonge mensen de moed verliezen tijdens deze fase, of niet weten hoe ze eraan moeten beginnen. Bied ze de nodige ondersteuning en betrek externen uit je netwerk om ze een boost te geven en nieuwe ideeën te genereren.

Belangrijk! Begin niet aan deze fase zolang studenten geen min of meer duidelijk beeld hebben van wat ze met hun onderneming willen. Deze fase begint met een brainstorm, maar geen brainstorm over welk product of welke dienst ze in hun onderneming gaan aanbieden. De bedoeling is dat ze al een idee hebben van wat ze willen gaan doen en vervolgens brainstormen over de vorm, het type product of dienst, de profilering, de doelgroep. Het is goed mogelijk dat sommige groepen heel snel weten wat ze willen doen, terwijl anderen daar veel langer over twijfelen. Je kunt degenen die aarzelen ondersteunen in een extra sessie om een keuze te maken, of je kunt de ondersteuning van externe partijen inschakelen. Het is ook mogelijk om ze over de andere groepen te verdelen - als ze dat zelf willen.

Idee! Zorg voor deze fase voor een echte 'doe-dag' in een studio of een Maker’s Lab. Schakel de jongeren in bij de voorbereiding van zo’n doe-dag. Kijk wie je verder nog kunt uitnodigen om te helpen: ouders, vrienden, klusjesmannen uit de buurt, ... Bied ook kansen aan jongeren die hun idee niet in een concreet model kunnen omzetten omdat ze een dienst willen uitbouwen (bv. Een fietstaxidienst naar sport- en andere vrijetijdsclub). Ook hier kan je ondersteuning vanuit het netwerk inschakelen: wie is handig met het monteren van video's, het vertellen van verhalen, misschien is het mogelijk om hun diensten op te stellen en deze vervolgens digitaal te presenteren?